Tłumaczenia

Ile zarabia tłumacz japońskiego?

Zawód tłumacza to połączenie pasji i profesjonalizmu. Aby jednak zostać tłumaczem nie wystarczy tylko doskonała znajomość języka obcego. To nieustanne inwestowanie w siebie oraz dążenie do doskonałości w tym zawodzie. Czy jest to jednak zawód atrakcyjny finansowo? Od czego zależą zarobki tłumacza? Najczęściej praca tłumacza polega na współpracy z biurem tłumaczeń. To praca stabilna i pewna. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku tłumaczy freelancerów, którzy muszą sami szukać zleceń na tłumaczenia ustne czy pisemne. Jak wyglądają zarobki tłumaczy? Na jakie zarobki w Polsce mogą liczyć tłumacze popularnych języków, jak np. języka angielskiego, a na jakie języków egzotycznych? Sprawdźmy więc, ile zarabia tłumacz języka japońskiego w porównaniu z innymi tłumaczami.

Ile zarabia tłumacz japońskiego – specyfika języka

Bez wątpienia język japoński jest jednym z rzadszych języków występujących w naszej części świata. Jest to język wschodnioazjatycki, którym posługuje się 120 milionów ludzi na świecie. Jako język pozaeuropejski, w Polsce uznawany jest za jeden z najrzadziej występujących. Jest zdecydowanie inny od języka polskiego. Zupełnie inna składnia, gramatyka czy wreszcie alfabet, logograficzny, wywodzący się z języka chińskiego.

Wszystko to sprawia, że język japoński jest bardzo trudny do nauki. Nie można się go nauczyć na zasadzie podobieństw. Bo jest całkowicie inny od wszystkich znanych nam języków obcych. Ucząc się go należy zapomnieć o wszystkich zasadach dotyczących nauki języka polskiego. Te języki rożni niemal wszystko. Jako przykład można podać chociażby składnię czy wspomniany już alfabet. W języku polskim szyk zdania wygląda tak, że jako pierwszy jest podmiot, później orzeczenie, a na końcu dopełnienie. W japońskim jest zupełnie odwrotnie. W pierwszej kolejności stoi podmiot, następnie dopełnienie, a na końcu orzeczenie. A zestawy znaków czy dwa sylabariusze mogą przyprawić o ból głowy każdego, kto chce nauczyć się japońskiego. Dlatego tak niewielu jest tłumaczy przysięgłych języka japońskiego w Polsce.

Według danych z Ministerstwa Sprawiedliwości, w Warszawie jest sześciu takich tłumaczy języka japońskiego. W całej Polsce tylko osiemnastu. Co ciekawe, większość z nich, bo aż dwanaście osób uzyskało uprawnienia do pracy w tym zawodzie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zatem można sobie wyobrazić, że są to osoby w wieku delikatnie ujmując, dojrzałym. Z czego wynika tak znikoma ilość tłumaczy przysięgłych języka japońskiego w Polsce? Przecież według rankingów, to właśnie tłumacze japońskiego mogą liczyć na najwyższe zarobki. To specjaliści tego języka deklasują wynagrodzenia ekspertów od tłumaczeń z języka angielskiego czy języka rosyjskiego. Wynika to z trudności w opanowaniu języka japońskiego oraz wymagań stawianych kandydatom do zawodu tłumacza przysięgłego.

Ile zarabia tłumacz przysięgły japońskiego? Najwięcej w Polsce!

Tłumacz przysięgły języka japońskiego to jeden z najlepiej wynagradzanych tłumaczy w Polsce. Szacuje się, że może on liczyć na zarobki najlepsze w całej branży. Aby jednak zostać tłumaczem przysięgłym języka japońskiego, kandydat musi wykazać się doskonałą znajomością języka japońskiego i polskiego. Powinien także mieć obszerną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i finansów. Egzamin na tłumacza przysięgłego języka japońskiego to przekład prawny. Zarówno w części pisemnej jak i ustnej egzaminu. Dlatego oprócz doskonałych umiejętności w zakresie jednego języka kandydat na tłumacza przysięgłego powinien mieć też doskonały warsztat tłumaczeniowy i wiedzę ogólną. Na jak wysokie zarobki może liczyć tłumacz przysięgły japońskiego?

Tłumacz przysięgły języka japońskiego jest w Polsce uznawany za funkcjonariusza państwowego. Dlatego zasady wykonywania tego zawodu oraz wynagrodzenie tłumacza określają przepisy prawa. Pierwszym aktem normującym zasady wykonywania zawodu jest ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Kwestie płacy reguluje zaś rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Rozporządzenie zostało znowelizowane 8 października 2019 r. Zmiany dotyczyły podwyższenia stawek wynagrodzenia tłumaczy. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, język japoński zaliczany jest do czwartej grupy językowej. Należy bowiem do grupy języków pozaeuropejskich, którego alfabet nie ma pochodzenia łacińskiego.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, za tłumaczenie na język polski jednej strony z japońskiego tłumacz może pobrać 50,42 zł. Za tłumaczenie przeciwne 74,31 zł. Warto jednak wiedzieć, że przewidziane stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego języka japońskiego dotyczą czynności wykonywanych na rzecz instytucji państwowych. To tłumaczenia zlecane przez sądy, policję czy urzędy. W przypadku zleceń od klientów prywatnych, stawki te wyglądają inaczej. Każde biuro tłumaczeń zatrudniające tłumacza przysięgłego języka japońskiego ma własny cennik za tłumaczenia poświadczone.

Zarobki tłumacza języka japońskiego na tle innych specjalizacji językowych

Bez wątpienia tłumacz języka japońskiego jest niezwykle rzadkim specjalistą w Polsce. Dlatego renomowane biura tłumaczeń poszukują specjalistów tego języka. Ofert pracy skierowanych do tłumaczy języka japońskiego jest naprawdę sporo. Dlatego specjaliści od japońskiego mozgą wybierać te propozycje pracy, które wiążą się z najwyższą pensją. Ile zatem średnio zarabia tłumacz języka japońskiego w Polsce? Może on liczyć na zarobki na poziomie nawet 7700 zł. To najwyższa stawka w Polsce dla tłumaczy danego języka. Na tle innych specjalistów językowych tłumacze języka japońskiego wypadają najlepiej. Tłumacze innych języków plasują się zdecydowanie niżej. Dla przykładu, tłumacz języka angielskiego czy niemieckiego może w naszym kraju liczyć na pensję w okolicy 3800 – 4000 zł. To niedużo, biorąc pod uwagę jak wiele taka osoba musi zainwestować w swój warsztat tłumaczeniowy. To nie tylko lata studiów, kursów i szkoleń. To również wypracowane doświadczenie i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dlatego w porównaniu z innymi specjalistami językowymi, tłumacz języka japońskiego zarabia najwięcej.

Wysokie zarobki tłumaczy japońskiego wynikają również z tego, że wciąż rynek odczuwa deficyt tych specjalistów. Mimo, iż język japoński nie jest najpopularniejszym językiem tłumaczeń, wiele branż zgłasza zapotrzebowanie na usługi tych tłumaczy. To przede wszystkim firmy elektroniczne czy z sektora bankowego. Trudno więc sprostać oczekiwaniom rynku gdy brakuje nam wykwalifikowanych tłumaczy.

Ile może zarobić tłumacz japońskiego w krajach Unii Europejskiej?

Bez wątpienia do najlepiej wynagradzanych tłumaczy w Europie należą ci, którzy zatrudnieni są w instytucjach Unii Europejskiej. Poza Unią do najlepszych pracodawców należą instytucje międzynarodowe jak chociażby ONZ. W tych urzędach na pracę mogą liczyć najlepsi tłumacze językowi. Warto wiedzieć, że zarobki tłumaczy pracujących dla instytucji UE zaczynają się powyżej górnego pułapu zarobków w Polsce. Według ujawnionych danych, co prawda na rok 2014, średnia pensja tłumacza pracującego w instytucji unijnej zaczynała się od kwoty 4350 euro. Dziś te zarobki wynoszą w przeliczeniu około 20 tysięcy złotych miesięcznie. Czyż to nie kwota imponująca?

Oczywiście, wyżej wynagradzani są tłumacze języków mało popularnych w UE, jak np. polskiego. Zasadniczo, średnio tłumacz poza Polską może liczyć na wynagrodzenie trzy razy wyższe niż w naszym kraju. Dlatego zarobki tłumacza japońskiego w polskich realiach naprawdę robią wrażenie.

Zastanawiając się, ile zarabia tłumacz japońskiego nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wciąż za mało. Mimo, iż właśnie specjaliści tego języka są najbardziej poszukiwani w naszym kraju. Trudno jednak się dziwić, że coraz więcej specjalistów językowych wyjeżdża za granicę.

Bez wątpienia na to, ile zarabia tłumacz japońskiego ma wpływ wiele czynników. Podana kwota 7700 zł to średnie zarobki. Są specjaliści, którzy zarabiają więcej. I tacy, którzy mogą liczyć na niższe wynagrodzenie. Na jego wysokość z pewnością wpływają kwalifikacje oraz doświadczenie tłumacza. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem zarabia oczywiście więcej. Osoby, które dopiero zaczynają pracę mogą liczyć na zdecydowanie niższe zarobki. Jak widać, nawet specjaliści tak rzadkiego w Polsce języka nie zarabiają na poziomie europejskim. A szkoda. Może gdyby zrównać ich zarobki z poziomem pensji w krajach zachodnich, z pewnością wielu specjalistów praktykowałoby w Polsce.

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]