Ciekawostki, Edukacja

Jak poprawnie używać Present Perfect Continuous?

Jednym z najbardziej skomplikowanych czasów dla osób uczących się angielskiego jest Present Perfect Continuous. Aby poprawnie go używać, należy przyswoić sobie zasady jego stosowania i budowy, a także mieć na uwadze wyrażenia czasowe i czasowniki, które w nim nie występują.

Poprawne używanie czasu Present Perfect Continuous warunkuje zrozumienie wypowiedzi danej osoby. Jego zasady stosuje się w przy:

 • mówieniu o czynnościach rozpoczętych w przeszłości, wykonywanych nieprzerwanie do chwili obecnej. Określając długość trwania takiej czynności przydatne są przyimki ,,for” – przez,
  od oraz ,,since – od” – podobnie jak w czasie Present Perfect. Przykłady: The children have been watching cartoons since morning. We have been waiting for the doctor for two hours. Tina has been reading books all night.

 • mówieniu o czynnościach trwających, zakończonych chwilę przed wypowiadaniem zdania. Efekty takiej czynności trwają lub są zauważalne w teraźniejszości. Przykłady: I have been working all day. – I’m really tired. You have been walking in the rain. – Your shoes are wet.

 • zdaniach, w których używając czasu Present Perfect Continuous wyrażamy czynność trwającą bez przerwy od przeszłości do chwili obecnej. Wówczas nie jest wymagane używanie wyrażeń czasowych ,,for” lub ,,since”. Przykłady: We have been walking so long. The managers have been discussing some important matters.

Jak poprawnie używać Present Perfect Continuous?

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot (I) + have/has been + czasownik z końcówką -ing (walking) + reszta zdania (for 30 minutes)

I have been working for five hours.

John has been studying in Paris since October.

Kate has been writing the letter.

They have been driving to Krakow for 10 hours.

It has been writing

Budowa zdania przeczącego

Podmiot (I) + have/has not been + czasownik z końcówką -ing (walking) + reszta zdania (for 30 minutes)

Kate has not been writing the letter.

They have not been driving to Krakow for 10 hours.

She has not been sleeping.

I have not been talking to her.

I have not been waiting for you here for two hours.

Budowa zdania pytającego

Have/has + podmiot (you) + been + czasownik z końcówka -ing (walking) + reszta zdania (for 30 minutes?)

Have you been waiting for me here for two hours?

What have you been doing for last 30 minutes?

Have they been driving to Krakow for 10 hours?

How long have they been driving to Krakow?

Have They been sleeping?

Poprawne używanie skrótów w czasie Present Perfect Continuous

Podobnie jak w przypadku innych czasów w języku angielskim, w Present Perfect Continuous możliwe jest używanie skróconych form. Dzięki temu wypowiadanie treści może nastąpić w krótszym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu sensu całego zdania:

I have = I’ve

you have = you’ve

he has/she has/it has = he’s/she’s/it’s

we have = we’ve

they have = they’ve

Czasowniki

Wśród czasowników, których nie używa się w czasie Present Continuous wymienia się takie, których zastosowanie nie będzie również obecne w przypadku Present Perfect Continuos. Wymienia się wśród nich:

believe (uwierzyć), belong to (należeć do), cost (kosztować), depend (zależeć), disagree (nie zgadząc się), doubt (wątpić), feel (czuć), guess (zgadnąć), hate (nienawidzić), have (mieć), have to (musieć), hope (mieć nadzieję), know (wiedzieć), like (lubić), look (patrzeć), love (kochać), matter (mieć znaczenie), mean (oznaczać), possess (posiadać), prefer (woleć), realise (realise), understand (rozumieć), see (widzieć), seem (wydać się), smell (wąchać), suppose (prypuszczać), taste (smakować), think (myśleć), want (chcieć), weigh (ważyć), wish (życzyć)

Jak poprawnie używać Present Perfect Continuous? Zdania do nauki

Zdania twierdzące

 • I have been writing articles on different topics since morning.

 • He has been reading the book for two hours.

 • They have been playing football for an hour.

 • She has been finding the dress since morning.

 • He has been studying in the library for three hours.

 • We have been shopping at this fair for two hours.

 • We have been watching a movie in this Cineplex for two hours.

 • You have been shopping in that market for three hours.

 • I have been singing different kinds of songs, especially modern.

 • I have been listening to melodious songs for an hour.

Zdania przeczące

 • I haven’t been feeling well lately.

 • Simon hasn’t been attending class regularly since he got a job.

 • The sales team hasn’t been performing at the top of their game.

 • He has not been paying attention!

 • I have not been watching the cricket match for an hour.

Zdania pytające

 • Have you been keeping track of sales?

 • Has Jerry been picking fruit from my trees again?

 • Have you been saving the coupons for me?

 • What have you been doing since I left?

 • How long has he been waiting?

 • Why has the phone been ringing for the last two hours?

 • Have you been preparing the assignment for two hours?

 • Have you been listening to realistic songs since morning?

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]