Tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe – cennik

W zależności od rodzaju wykonywanego przekładu, cennik tłumaczeń przysięgłych jest różny i uzależniony od kilku innych czynników. Wpływ na stawki ma przede wszystkim język tekstu źródłowego i zakres dokumentu, ale także termin jego wykonania czy wewnętrzne ustalenia biura tłumaczeniowego.

Cennik tłumaczeń przysięgłych jest kwestią ustaloną w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131). Zostały w niej wyszczególnione zakresy wszystkich możliwych czynności wykonywanych przez tłumacza, wraz z dokładnym opisem, jakie wartości zaliczane są do każdego poszczególnego rozliczenia.

W Rozporządzeniu dokonano również podziału ze względu na język, ustalając cztery oddzielne grupy. W pierwszej znalazły się cztery najpopularniejsze – angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Druga zakłada rozliczenia dokumentów dokonywanych przy użyciu innych języków europejskich i języka łacińskiego, trzecia dotyczy języków pozaeuropejskich posługujących się alfabetem łacińskim, zaś czwarta to języki posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami.

W cenniku tłumaczeń przysięgłych pod uwagę brane były również inne czynniki, jak na przykład postępowanie przyspieszone, tłumaczenie tekstów zawierających specjalistyczną terminologię, poświadczanie tłumaczonych pism czy przekładanie tekstów trudnych do odczytania.

Treść Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o wynagrodzeniu
za czynności tłumacza przysięgłego

Grupy językowe:

 1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
 2. inny język europejski i język łaciński
 3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
 4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

PLN

I

II

III

IV

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy

23,00

24,77

30,07

33,61

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

46,00

49,54

60,14

67,22

za tłumaczenie tekstów:
 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

28,75

30,96

37,59

42,01

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)

11,50

12,38

15,03

16,80

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy

30,07

35,38

40,69

49,54

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

60,14

70,76

81,38

99,08

za tłumaczenie tekstów:
 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

37,59

44,22

50,86

61,92

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)

15,03

17,69

20,34

24,77

za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)

9,02

10,61

12,21

14,86

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy

39,09

45,99

52,90

64,40

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%), na język grupy

60,14

70,76

81,38

99,08

Rynkowy cennik tłumaczeń przysięgłych

Firmy lub biura tłumaczeniowe, które świadczą swoje usługi na osób czy instytucji prywatnych, jak najbardziej mają prawo do ustalenia własnego cennika tłumaczeń przysięgłych. Podobnie jednak do treści Rozporządzenia, ceny uzależnione są od takich czynników, jak język, zakres tekstu, jego długość czy termin, w jakim ma zostać wykonana usługa.

Rynkowe stawki cennika tłumaczeń przysięgłych przedstawiają się następująco:

 • I grupa językowa (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski): na język polski – 30-40 zł, z języka polskiego – 35-50 zł

 • II grupa językowa (białoruski, czeski, hiszpański, słowacki, ukraiński, włoski): na język polski – 50-70 zł, z języka polskiego – 55-80 zł

 • III grupa językowa (bułgarski, chorwacki, litewski, łotewski, niderlandzki, flamandzki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski): na język polski – 70-90 zł, z języka polskiego 75-100 zł

 • IV grupa językowa (arabski, duński, grecki, norweski, słoweński, szwedzki, turecki): na język polski – 75-100 zł, z języka polskiego 80-110 zł

 • V grupa językowa (chiński, japoński, koreański, wietnamski): na język polski – 120-150 zł,
  z języka polskiego – 150-200 zł

Warto przy takich ustaleniach pamiętać, że strona obliczeniowa przy cenniku tłumaczenia przysięgłego, podobnie jak w treści Rozporządzenia, w największej ilości przypadków wynosi 1125 znaków ze spacjami, które obliczane są na podstawie tekstu źródłowego. Do ostatecznej ceny najczęściej dodaje się również podatek VAT w wysokości 23%.

Cennik tłumaczenia przysięgłego za poszczególne teksty

Co więcej, oprócz wszystkich wyżej wymienionych stawek, niezależnie działające firmy lub biura tłumaczeniowe mogą ustalić ceny za konkretne, pojedyncze dokumenty. Średnie stawki za każde z nich przedstawiają się następująco:

 • Akt małżeństwa: od 50 do 95 zł

 • Akt urodzenia: od 50 do 75 zł

 • Akt zgonu: od 50 do 75 zł

 • Certyfikat kompetencji zawodowych: od 50 do 60 zł

 • Dyplom ukończenia studiów: od 200 do 500 zł

 • Świadectwo maturalne: od 50 do 150 zł

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: od 80 do 180 zł

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: od 100 do 150 zł

 • Zaświadczenie o niekaralności: od 40 do 70 zł

 • Zwolnienie lekarskie: od 40 do 90 zł

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]