Edukacja

Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?

Zastanawiasz się jak zostać tłumaczem przysięgłym? Nie jesteś sam. Coraz więcej młodych ludzi myśli o karierze tłumacza przysięgłego. W Polsce to zawód, który daje prestiż i dobre zarobki. Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Jakie trzeba spełnić wymagania? Czy sama znajomość języka obcego wystarczy? Okazuje się, że nie. Droga do zawodu jest trudna i wyboista. Aby pracować w zawodzie trzeba przede wszystkim zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. A to niełatwe. Sprawdźmy więc jak zostać tłumaczem przysięgłym.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Zacznijmy od początku. Jak zostać w ogóle tłumaczem? Jeśli chcesz zostać tłumaczem, w zasadzie możesz zacząć pracę od razu. Oczywiście szanse na znalezienie klientów masz większe, jeśli masz dyplom lub szkolenia. Ważne jest także doświadczenie w zawodzie. To ostatnie jest tak naprawdę najważniejsze. Tłumacz bez doświadczenia jest tylko tłumaczem. Jeśli chcesz osiągnąć więcej w tym zawodzie, warto zrobić więcej. Czasem długoletni pobyt za granicą wystarczy.

Chciałbyś więcej? Chcesz pracować w zawodzie tłumacza przysięgłego? Tu sprawa wygląda inaczej. Przede wszystkim taka osoba musi mieć ukończone studia wyższe. Ale to nie wszystko. Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Kandydat do zawodu musi spełnić naprawdę wysokie wymagania. I same studia tu nie wystarczą. Dlatego droga do zawodu jest tak trudna. Kto może być tłumaczem przysięgłym? Kwestię tę reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Co z niej wynika? Przede wszystkim to, jakie wymagania musi spełnić kandydat do zawodu. Taka osoba musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto kandydat na tłumacza przysięgłego musi mieć też obywatelstwo polskie. Honorowane jest też obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ale to nadal nie koniec. Taka osoba nie może być karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Ale to wciąż nie wszystko. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi jeszcze zdać egzamin. A to trudna sztuka.

Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?

Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy wiedzieć kilka kwestii. Przede wszystkim jak wygląda w praktyce egzamin na tłumacza przysięgłego. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest złożenie wniosku przez kandydata. To nasze zgłoszenie zamiaru przystąpienia do egzaminu. Gdzie należy to zgłosić? Przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Tu również składamy wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu. Po dokonaniu formalności oraz opłacie za egzamin, czekamy na termin egzaminu. Wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego leży w gestii Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego? Otóż, ten egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części. Pierwszą jest tłumaczenie pisemne, drugą tłumaczenie ustne. Co warto o nich wiedzieć? Część pisemna trwa 4 godziny. Podczas egzaminu pisemnego kandydat tłumaczy dwa teksty z języka obcego na język polski i dwa teksty z języka polskiego na język obcy. Co najmniej jeden z tej grupy stanowi pismo sądowe, urzędowe albo inny tekst prawniczy. W tej części egzaminu kandydat może uzyskać maksimum 200 punktów. Aby uzyskać uprawnienia trzeba, uzyskać minimum 150 punktów. Szczegóły znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r..

Samo zaliczenie tej części nie oznacza jeszcze zdania egzaminu. Kolejnym krokiem jest egzamin ustny. Tu również należy wykonać dwa zadania. Pierwszym w części ustnej jest tłumaczenie konsekutywne, drugim tłumaczenia a vista.

Zdany egzamin? Gratulacje! Co dalej należy zrobić? Prawo do wykonywania zawodu tłumacza uzyskuje się dopiero po wpisie na listę tłumaczy przysięgłych. Nie powiodło ci się? Możesz złożyć wniosek o kolejny egzamin, ale dopiero po upływie roku od poprzedniego egzaminu. Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego? To koszt 800 zł.

Czy warto zostać tłumacz przysięgłym?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od nas samych. Zawód tłumacza przysięgłego należy do zawodów regulowanych. Co to oznacza? Że tylko osoby, które mają uprawnienia do wykonywania zawodu mogą w nim pracować. Czym zajmuje się tłumacz przysięgły? Na czym polega jego praca? Czy warto zdać egzamin i uzyskać prawo do wykonywania zawodu? Zawsze warto.

Praca tłumacza przysięgłego jest niezwykle prestiżowa. Prawo wykonywania zawodu mają wyłącznie ci, którzy zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych. Samo zdobycie uprawnień tłumacza przysięgłego to dopiero początek kariery. Każdy tłumacz to przyzna. Oprócz zaufania, którym cieszy się taka osoba, zawód ten jest przede wszystkim bardzo odpowiedzialny. O jakiej odpowiedzialności tu mowa? Przede wszystkim o odpowiedzialności za przekład. Nie można zapominać, że tłumaczenia uwierzytelnione to treści specjalistyczne. Wymagają nie tylko znajomości danego języka, ale o wiele więcej. To także znajomość prawa i wymogów formalnych tego rodzaju przekładu. Co konkretnie tłumaczy tłumacz przysięgły? To dokumenty urzędowe, odpisy aktu urodzenia czy akty prawne.

Tłumacz przysięgły to zawód, który wymaga wiele. Nie tylko czasu, ale również wiedzy. Dlatego nie wszyscy decydują się zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Jednak osoba, która podjęła tę decyzję i została tłumaczem przysięgłym może osiągnąć wiele w tym zawodzie. Praca tłumacza przysięgłego oznacza zaufanie i dobre zarobki.

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

To zależy. Z jednej strony tłumacz przysięgły może liczyć na wyższe zarobki niż tłumacz zwykły. Z drugiej zaś ceny tłumaczeń przysięgłych są zróżnicowane. Od czego zależy koszt tłumaczenia przysięgłego? Z pewnością jako tłumacz przysięgły nie będziesz narzekał na brak zleceń. Jednak to, ile zarobisz zależy od kilku kwestii. Jedną z nich jest forma zatrudnienia. Tłumacz przysięgły pracujący w biurze tłumaczeń zarabia inaczej niż wolny strzelec. Trudno określić czy więcej czy mniej, po prostu inaczej.

Kolejną kwestią o której warto wspomnieć jest język obcy. Tłumacz przysięgły języka angielskiego zarobi mniej, niż jego kolega po fachu specjalizujący się w języku egzotycznym. Dlaczego? To proste. Tłumaczy przysięgłych języków rzadkich jest mało. Dlatego mają najwięcej zleceń i stawki za ich przekład są wyższe. Co jeszcze warto wiedzieć? Ważną sprawą jest podstawa rozliczania tłumaczeń pisemnych.

Od czego zależy cena tłumaczenia? Od ilości znaków ze spacjami. To one tworzą podstawę przeliczeniową tego rodzaju przekładu. Warto wiedzieć, że dla wszystkich tłumaczeń pisemnych podstawą tą jest właśnie strona rozliczeniowa. Jednak w odróżnieniu od tłumaczeń zwykłych, taką stronę w tłumaczeniu przysięgłym tworzy inna liczba znaków ze spacjami. O ile przy tłumaczeniu zwykłym jest to zwykle 1800 znaków ze spacjami, tak dla tłumaczeń przysięgłych jest to zawsze 1125 znaków ze spacjami. Skąd taka rozbieżność? Podstawa rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynika z przepisów prawa. Dlatego nie może być przyjęta inna. Tu tłumacz nie może umówić się z klientem na inną bazę rozliczenia. Po prostu jako urzędnik państwowy nie ma takiej swobody. Dlatego żaden tłumacz przysięgły nie określi inaczej stawki za tłumaczenie. A jakie są ceny tłumaczenia przysięgłego? Są one uzależnione od języka przekładu, ilości stron i doświadczenia tłumacza. Dlatego nie da się jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć.

Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego? Jak wskazaliśmy, to 800 zł. Czy to dużo czy mało? To zależy jak na nią spojrzymy. Jeśli egzamin zakończy się sukcesem, to naprawdę niewiele. Tym bardziej gdy porównamy ją z możliwościami, które daje nam zawód tłumacza przysięgłego. Jeśli zaś kolejny raz nie udało się go zdać, koszty mogą przerosnąć nasze ambicje. Warto więc ten koszt przeszacować i zmierzyć się z własnymi marzeniami.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]